Välkommen till

Söderköpings Waldorfskola!

Välkommen till

Söderköpings Waldorfskola

Söderköpings Waldorfskola är en växande verksamhet som har funnits i 20 år. Vi bedriver förskoleverksamhet, grundskola och fritidshem. Hos oss finner du ett helhetstänk för barnen från ett års ålder till att de går ut nian.

Söderköpings Waldorfskola är en växande verksamhet som har funnits i 20 år. Vi bedriver förskoleverksamhet, grundskola och fritidshem. Hos oss finner du ett helhetstänk för barnen från ett års ålder till att de går ut nian.

Förskola
Vi har tre förskoleavdelningar med små- respektive storbarnsgrupper. Barnens förmåga till efterhärmning och lärande i den fria leken står i fokus.
Grundskola
I vår grundskola kan barnen gå från förskoleklass till årskurs nio. Vetenskaplighet, konstnärlighet och hantverk går hand i hand i undervisningen.
Fritidshem
Fritidshemmet erbjuder möjlighet till lugn och vila eller lek och aktivitet, efter skoldagen och på lov.
Förskola
Vi har tre förskoleavdelningar med små- respektive storbarnsgrupper. Barnens förmåga till efterhärmning och lärande i den fria leken står i fokus.
Grundskola
I vår grundskola kan barnen gå från förskoleklass till årskurs nio. Vetenskaplighet, konstnärlighet och hantverk går hand i hand i undervisningen.
Fritidshem
Fritidshemmet erbjuder möjlighet till lugn och vila eller lek och aktivitet, efter skoldagen och på lov.

Välkommen att läsa mer om vår pedagogik och vår verksamhet!