Grundskola

“Waldorfskolan har ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev. Samtidigt är det pedagogiska syftet långsiktigt: avsikten är att skapa livslång lust till
att lära genom engagemang, nyfikenhet
och förundran.

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare.”

Citat ur 11 arument för att sätta sitt barn i en Waldorfskola, av Waldorfskolfederationen, 2014.

skola1

Vi är en en-parallellig skola med klasserna f-9. Läs om årskurserna på vår skola här nedanför.

Årskurser

Sök till oss!

Ladda ner vår blankett för att anmäla intresse och ställa dig i kö, eller kontakta kansliet för att ställa frågor.