Grundskola

“Waldorfskolan har ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev. Samtidigt är det pedagogiska syftet långsiktigt: avsikten är att skapa livslång lust till
att lära genom engagemang, nyfikenhet
och förundran.

All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare.”

Citat ur 11 arument för att sätta sitt barn i en Waldorfskola, av Waldorfskolfederationen, 2014.

skola1

Vi är en en-parallellig skola med klasserna f-9.  Vår verksamhet följer Lgr 22, grundskoleförordningen och andra styrdokument. Vi använder också Waldorfskolornas arbetsplan En väg till Frihet. Läs om årskurserna på vår skola här nedanför.

Årskurser

Sök till oss!

Ladda ner vår blankett för att anmäla intresse och ställa dig i kö, eller kontakta kansliet för att ställa frågor.