Kontakt

KANSLI

0121-219 56
kansli@s-waldorf.se

Rektor

0121-247 14
helena@s-waldorf.se

Personal

För att komma i kontakt med en enskild medarbetare, mejla:
förnamn@s-waldorf.se

Eller kontakta kansliet enligt ovan.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Idunsoft eller per telefon till kansliet, före klockan åtta varje morgon som eleven är sjuk.

Fritidshemmet

Stallet: 076-038 03 88

fritidshemmet@s-waldorf.se

Öppettider: Vår verksamhet följer kommunens regler för öppettider.

Förskolan

Lillspången: 070-184 21 63
Stjärnspången: 070-818 36 28
Solspången: 070-100 92 80
Mejl: forskolan@s-waldorf.se

Öppettider: Vår verksamhet följer kommunens regler för öppettider.

Elevhälsa

skolsyster@s-waldorf.se

Föräldraförening

ff@s-waldorf.se

Hitta hit

Postadress

Söderköpings Waldorfskola,
Brobyvägen 17 B,
614 34 Söderköping