Elevhälsa

Vår elevhälsa består av rektor, stöd- och speciallärare, skolsköterska, skolläkare och kurator.  Vi har även en specialpedagog knuten till vår verksamhet.

Vi följer socialstyrelsens vägledning för elevhälsovård. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Tidsbokning

Skolsköterska finns på plats måndagar och tisdagar, du kan boka tid via mail.

skolsyster@s-waldorf.se

Vår kurator når du via

skolkurator@s-waldorf.se

Behöver du snabb hjälp? Kontakta kansliet eller rektor, per telefon eller via mejl:

0121-219 56
kansli@s-waldorf.se