Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en fristående förening som består av alla föräldrar eller vårdnadshavare med barn på skolan.

Medlemskap

När barnet skrivs in blir vårdnadshavarna automatiskt medlemmar i föreningen, men vi har inget medlemsregister och informeras inte när elever börjar eller slutar på skolan. Vårt enda sätt att nå ut till föräldrarna är via vårt nyhetsbrev som det är upp till var och en att anmäla sig till.

Det finns inget krav på deltagande i föräldraföreningen, vare sig man registrerar sig på nyhetsbrevet eller ej utan allt som sker i föräldraföreningens regi är helt och hållet baserat på frivillighet och lust.

På en Waldorfskola har föräldrarnas och familjernas engagemang traditionellt sett en stor betydelse. Vi träffas vid olika festligheter, vi har aktiviteter och arbetsdagar tillsammans. Vi diskuterar frågor som rör våra barn på skolan, lär oss mer om Waldorfpedagogik genom att anordna fördragskvällar och vi samverkar med skolan för att få insyn i och påverka hur skolan utvecklas.

Våra möten och träffar är öppna för alla med barn på skolan eller i förskolan och fungerar som ett forum för den som vill knyta kontakt med andra och bidra till sitt eller sina barns skoltid. På arbetsdagarna hjälps vi åt att vårda skolans inre och yttre miljö, på festligheterna träffas alla över generationsgränserna och det uppstår en samhörighet som ger barnen trygghet.

Vi tror att vi tillför något av stort värde under våra barns år i skolan när vi visar dem att vi är delaktiga – socialt och praktiskt!

Vårt nyhetsbrev

Vi ger ut ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång i föreningen och med praktisk information inför våra evenemang. Det har stor betydelse för oss att nå ut direkt till så många som möjligt på det här sättet, istället för att gå omvägar via klassföräldrar och lärare. Registrera dig som prenumerant för att hålla dig uppdaterad och inte missa något roligt som angår dig och dina barn!

Kontakt

Tveka aldrig att höra av dig till oss, i stort eller smått! Det kan gälla allt från hur föreningen arbetar, aktuella projekt, egna idéer – till att du behöver bolla frågor kring dina barns situation med någon som har erfarenhet av att vara Waldorfförälder på den här skolan.

IDUNSOFT

IDUNSOFT

Kontakt sker antingen direkt till någon av oss i styrelsen, eller via mejl.
Vi kan vid behov lotsa dig vidare till rätt person på skolan.

ff@s-waldorf.se

Styrelsen

På årsmötet, som hålls varje vår, väljs styrelsens medlemmar. Här följer en liten presentation av oss som sitter i styrelsen just nu, hösten 2021.

Sofia
Vi valde Waldorfskolan för att det ger barnen en fin möjlighet att utveckla hela sin person. Söderköpings Waldorfskola valde vi eftersom jag vet att det är en bra skola med engagerade och duktiga pedagoger som ger barnen en lugn och trygg miljö där hela människan är viktig. Jag ville engagera mig i föräldraföreningen för att jag tycker det är viktigt med ett bra samarbete mellan skola och föräldrar. Tillsammans kan vi skapa en fantastisk skola för våra barn. Min tanke är att vi tillsammans sitter på mycket kompetens och engagemang som kan ge skolan det där lilla extra.

Styrelsen år 2020. Från vänster: Ildikó Garas, Henrik Gadde, Peter Berg, Sofia Karlsson

Ildiko
Jag kommer från Ungern med min familj. Vi har tre barn, två i skolan och ett yngre som går på Lillspången. Vår äldsta började på en Waldorf-förskola i vår hemland, därför vilje vi att hen fortsätta på Waldorf i Sverige också. Vi var så glada över att våra barn fick platser på Söderköpings Waldorfskola.
Att vara med och grunda förskolan i Budapest, tillsammans med tjugo andra familjer, var ett av våra mest spännande gemensamma projekt. Jag tycker att det är en viktig del av skolgången att familjerna tar hand om barnen tillsammans och tar ansvar för institutionen där de går.

Henrik
Jag heter Henrik Gadde och flyttade med min fru Cecilia till Söderköping 2002. Vi har ett barn på Waldorfskolan och jag har på olika sätt alltid varit engagerad i föreningar och i föräldraföreningen är min roll kassör. Jag är utbildad till legitimerad naprapat och arbetar på företaget Sectra i Linköping. Min förhoppning är att kunna vara med och skapa en fin helhet mellan skola, elever och föräldrar.

Kim
Som ung far till två härliga barn som båda går på Waldorfskolan, ville jag vara med i arbetet och utveckla och hjälpa till i föräldraföreningen. Kommer från början från Jönköping, men har efter att ha bott i flera större orter valt att tillsammans med sin sambo flytta till idyllen Söderköping. Jobbar och driver eget som 3D-designer/grafiker och har under fyra års tid även suttit med i styrelsen för ett föräldrakooperativ i Linköping.

Peter
Jag är pappa till ett barn i årskull 2010 och ett på förskolan. Jag bor på landet, med intresse för att snickra och odla. Till vardags jobbar jag på SMHIs forskningsavdelning med allt från skyfall till skogsbränder, nu och i framtiden. Jag är ordförande i föräldraföreningen.