Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en fristående förening som består av alla föräldrar eller vårdnadshavare med barn på skolan.

Medlemskap

När barnet skrivs in blir vårdnadshavarna automatiskt medlemmar i föreningen, men vi har inget medlemsregister och informeras inte när elever börjar eller slutar på skolan. Vårt enda sätt att nå ut till föräldrarna är via vårt nyhetsbrev som det är upp till var och en att anmäla sig till.

Det finns inget krav på deltagande i föräldraföreningen, vare sig man registrerar sig på nyhetsbrevet eller ej utan allt som sker i föräldraföreningens regi är helt och hållet baserat på frivillighet och lust.

På en Waldorfskola har föräldrarnas och familjernas engagemang traditionellt sett en stor betydelse. Vi träffas vid olika festligheter, vi har aktiviteter och arbetsdagar tillsammans. Vi diskuterar frågor som rör våra barn på skolan, lär oss mer om Waldorfpedagogik genom att anordna fördragskvällar och vi samverkar med skolan för att få insyn i och påverka hur skolan utvecklas.

Våra möten och träffar är öppna för alla med barn på skolan eller i förskolan och fungerar som ett forum för den som vill knyta kontakt med andra och bidra till sitt eller sina barns skoltid. På arbetsdagarna hjälps vi åt att vårda skolans inre och yttre miljö, på festligheterna träffas alla över generationsgränserna och det uppstår en samhörighet som ger barnen trygghet.

Vi tror att vi tillför något av stort värde under våra barns år i skolan när vi visar dem att vi är delaktiga – socialt och praktiskt!

Vårt nyhetsbrev

Vi ger ut ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång i föreningen och med praktisk information inför våra evenemang. Det har stor betydelse för oss att nå ut direkt till så många som möjligt på det här sättet, istället för att gå omvägar via klassföräldrar och lärare. Registrera dig som prenumerant för att hålla dig uppdaterad och inte missa något roligt som angår dig och dina barn!

Kontakt

Tveka aldrig att höra av dig till oss, i stort eller smått! Det kan gälla allt från hur föreningen arbetar, aktuella projekt, egna idéer – till att du behöver bolla frågor kring dina barns situation med någon som har erfarenhet av att vara Waldorfförälder på den här skolan.

IDUNSOFT

IDUNSOFT

Kontakt sker antingen direkt till någon av oss i styrelsen, eller via mejl.
Vi kan vid behov lotsa dig vidare till rätt person på skolan.

ff@s-waldorf.se