Länkar

Här hittar du länkar till andra Waldorfpedagogiska verksamheter, myndigheter och annat som rör skola och utbildning.

Waldorfskolefederationen: http://waldorf.se

Rudolf Steinerskolan i Norrköping: http://rudolfsteinerskolan.se

Waldorflärarhögskolan: http://wlh.se

Kulturhuset i Ytterjärna: http://kulturhuset.nu

Söderköpings kommun, läsårsdata, blanketter etc: http://www.soderkoping.se/barnomsorg-skola/

Norrköpings kommun: http://norrkoping.se/skola-och-forskola.html

Valdemarsviks kommun: http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Barn–Utbildning/

Skolverket: https://www.skolverket.se

Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se