Likabehandlingsplan och trivselregler

Arbetet med trivsel och trygghet i skolan och på förskolan är något som pågår varje dag, på varje enskild lektion eller aktivitet. Vår likabehandlingsplan uppdateras varje år och är ett levande dokument i vår verksamhet.

Det råder en god stämning på vår skola och förskola, det finns en grundgemenskap som skapar många möjligheter och som vi också måste vara rädda om och ständigt arbeta med. Stora och små umgås på raster och på aktivitetsdagar i skolan. Relationerna mellan elever och vuxna fungerar väl och bygger på ömsesidig respekt.

Vi är en mobilfri skola – det innebär att alla elever lämnar in sina mobiler vid skoldagens start. Undantag kan självklart göras vid särskilda omständigheter.

Trivselregler

Vi förväntar oss av dig som elev att

 •  Du kommer till lektioner i tid
 • Du har med dig det material du behöver
 • Du tar ansvar för ditt lärande och ditt agerande
 • Du visar respekt mot andra
 • Du vårdar ditt språk
 • Du följer skolans ordningsregler och klassregler

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att

 • Du engagerar dig i ditt barns skolgång och deltar på föräldramöten och vid utvecklingssamtal
 • Du kontaktar berörd lärare eller rektor vid oklarheter
 • Du meddelar frånvaro till vårt kansli
 • Du bejakar vårt sätt att arbeta och att du stödjer vårt Waldorfpedagogiska arbetssätt.
 • Du hjälper ditt barn att följa skolans ordningsregler och likabehandlingsplan
 • Du, som vi, motsätter dig alla former av kränkande behandling, hårda ord och andra negativa inslag under skoldagen.

Ni kan förvänta er av medarbetarna på Söderköpings Waldorfskola att

 • Vi ser eleverna som individer med olika förmågor och intressen
 • Vi sätter elevernas väl framför allt annat
 • Vi är ärliga, tydliga och goda förebilder
 • Vi arbetar för ett öppet och respektfullt arbetsklimat
 • Vi strävar efter förtroendefullt samarbete
 • Vi lämnar viktig information till er kring ert barn
 • Vi kontaktar er vid oklarheter
rollup-01-474x1024
rollup-400px