Pedagogik

Waldorfskolan utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. Den bakomliggande tanken är att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen, genom hjärtat, till huvudet. Samtidigt vill skolan hjälpa barnen att finna trygghet och självtillit.

 

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till växt. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen själva får smak av detta och upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla får plats i en klassgemenskap.

Waldorfskolor finns i alla fria länder, i alla världsdelar

I Sverige finns drygt 40 Waldorfskolor och cirka 80 Waldorfförskolor. I världen 1092 Waldorfskolor och 1857 Waldorfförskolor!

11 argument för att sätta sitt barn på en Waldorfskola

Liten folder från Waldorffederationen

Grundskolan

Lärare och elever arbetar tillsammans i periodundervisning under morgonlektionen, det vill säga samma ämne bearbetas i tre till fyra veckor. Inlevelsen, kunskapshungern och produktionen av eget läromaterial blir tillfredsställt. Eleven kan känna sig både stolt och duktig – hen kunskapar aktivt.

Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen integreras så långt som möjligt. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom slöjd och hantverksämnena. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.
Kunskapsinhämtande väljs så att det ständigt anknyter till barnets egen utveckling, och hjälper det framåt.
I Waldorfskolan betraktas humaniora, matematik, naturvetenskap, språk, drama, bild, eurytmi, musik, hantverk och idrott som likvärdiga ämnen.

Waldorfpedagogiken är den enda alternativa skolformen som har undantag i svensk skollag. Det innebär bland annat att vi enbart sätter betyg i årskurs nio. Personliga omdömen ges en gång per läsår från klass ett.

Förskolan

Förskolan Lillspången, Sol- och Stjärnspången följer skollagen, Lgr 11 och läroplanen för förskolan Lpfö18. En väg till frihet är det Waldorfpedagogiska måldokument som ligger till grund för verksamheten. Ett grundläggande mål för arbetet i Waldorfförskolan är att varje barn skall utveckla sin egen särart i ett socialt sammanhang.

Fritidshemmet

Vårt fritidshem följer skollagen, Lgr 22 och den allmänna målsättning som finns för Sveriges fritidshem. Vi följer också Waldorfskolornas arbetsplan En väg till frihet.

Sök till oss!

Ladda ner vår blankett för att anmäla intresse och ställa dig i kö, eller kontakta kansliet för att ställa frågor.