a testsida

Välkommen till Söderköpings Waldorfskola

Söderköpings Waldorfskola

Den lilla skolan som har allt!

Välkommen till Söderköpings Waldorfskola

Drönarfilm: visar omgivningarna och skloan uppifrån och framifrån, avslutar med att svepa upp mot skyn över skogsbevuxna kullar som ligger bakom skolan.

Förskolan Tre avdelningar

Vi bedriver förskoleverksamhet för åldrarna ett till fem år uppdelat på tre olika avdelningar.

Förskolan

Vi bedriver förskoleverksamhet för åldrarna ett till fem år uppdelat på tre olika avdelningar.

På vår förskola tas barnens förmåga till efterhärmning tillvara. Tillsammans med medarbetarna deltar barnen i skiftande aktiviteter, allt från diskning till matlagning och städning till danslekar och berättande. Barnen gör efter de vuxna, samtidigt som de i den fria leken skapar ur sig själva. 

En waldorfförskola präglas av kontinuitet och trygghet. Dagarna följer ett schema med återkommande inslag som samling, fri lek och aktiviteter. Det gör att barnen känner sig trygga, de vet vad som kommer att hända nästa dag eller efter maten. 
Årets högtider och förändringar uppmärksammas. Utflykt till skogen är ett populärt inslag där man lär sig om naturen genom lek och egen upplevelse. 

I förskoleåldern blir barnens efterhärmningsförmåga ett pedagogiskt verktyg. Genom att själva göra, baka, hantverka, sjunga och vara en förebild får pedagogerna barnen att utvecklas socialt tillsamman i gruppen men även individuellt utifrån egna förutsättningar.

På förskolan vill vi använda lekmaterial som är beständiga och hälsosamma. På gården och i grönsakslandet hjälps vi åt att plantera och vårda det som växer.

Grundskolan Förskoleklass till klass nio

På vår skola kan man gå hela grundskolan, från sexårsverksamheten upp till årkurs nio. Vi är stolta över att kunna ge barnen denna kontinuitet och över den lugna övergången mellan olika klasser och stadier.

Eftersom skolan är relativt liten ses barnen i alla åldrar ute på skolgården, vilket skapar en god stämning där stora hjälper små och kanske också att de stora behåller barnasinnet litet längre i och med att de kan delta i de små barnens lek genom hela sin skolgång.

Följ med på en resa genom Walforfskolans årskurser!

CMYK básico

Fritidshemmet Stallet

En gång i tiden var den välkomnande lokal som idag möter oss bakom skolhuset ett gammalt stall, därav namnet. Tack vare en envis vaktmästare och hjälpsamma föräldrar har huset helt förändrats.

Fritidshemmet vill vara en plats där barnen uppmuntras till samarbete i lek och aktiviteter. Man vill också ge barnen möjlighet till såväl lugn egen tid som till kreativa lekar där självförtroendet stärks.

Alla barn i förskoleklassen har sin verksamhet i förskolan Solspångens lokaler medan elever från klass 1 och upp 12 år är välkomna till Stallet efter skoldagens slut. Här varvas fri lek med arrangerade aktiviteter som målning, bakning, pyssel, läxhjälp och uteaktiviteter.

På Fritidshemmet serveras mellanmål  i matsalen. Efter mellanmålet kan barnen välja om de vill fortsätta leka eller kanske krypa upp i en soffa och lyssna på en saga. 

 

10988533_783131215108862_1448723526213156986_n-768x576

Blanketter

Avändbara blanketter att ladda ner för ifyllnad på dator eller för hand

Ansökan om plats förskola och skola

Förskolan, uppgifter och tider

Fritidshemmet, uppgifter och tider

Ändring av kontaktuppgifter

Skolans hantering av personuppgifter

Klagomålsblankett

Rapport om skada/incident

Egenvård, medicinering

Rekvisition av journal, skolhälsovård

Ledighetsansökan

Besällning av specialkost

Beställning av frukost, fritidshemmet

Anmälan om tider på lov, förskola och fritidshem

Kalendarie