Förskola

På vår förskola tas barnens förmåga till efterhärmning tillvara. Vår verksamhet följer Lpfö18 och andra styrdokument, vi använder också Waldorfskolans arbetsplan En väg till frihet. Tillsammans med medarbetarna deltar barnen i skiftande aktiviteter, allt från diskning till matlagning och städning, till danslekar och berättande. Barnen tar efter de vuxna, samtidigt som de i den fria leken skapar ur sig själva. 

En Waldorfförskola präglas av kontinuitet och trygghet. Dagarna följer ett schema med återkommande inslag som samling, fri lek och aktiviteter. Det gör att barnen känner sig trygga, de vet vad som kommer att hända nästa dag eller efter maten. 
Årets högtider och förändringar uppmärksammas. Utflykt till skogen är ett populärt inslag där man lär sig om naturen genom lek och egen upplevelse. 

LillspangenKvadrat450

I förskoleåldern blir barnens efterhärmningsförmåga ett pedagogiskt verktyg. Genom att göra själva – baka, hantverka, sjunga – och vara en förebild, får pedagogerna barnen att utvecklas socialt tillsammans i gruppen men även individuellt utifrån egna förutsättningar.

På förskolan vill vi använda lekmaterial som är beständiga och hälsosamma. På gården och i grönsakslandet hjälps vi åt att plantera och vårda det som växer.

Öppettider

Vår verksamhet följer kommunens öppettider, se Söderköpings kommuns hemsida.

Våra avdelningar

Små händer som plockar med sädeskorn

Stjärnspången, 1-3 år

För de små barnen är vikten av kontinuitet och upprepning stor. Såväl dagen som veckan följer ett rytmiskt schema med fri lek, samlingsstund, sagoberättande, utelek och vila. 
Genom att låta sånger och lekar följa årstider och högtider får barnen tydliga upplevelser av de förändringar som sker i naturen. Varje dag leker barnen fritt inomhus och ute på den egna lilla gården. 

Små händer som plockar med sädeskorn

Solspången och Stjärnspången, 1-3 år

För de små barnen är vikten av kontinuitet och upprepning stor. Såväl dagen som veckan följer ett rytmiskt schema med fri lek, samlingsstund, sagoberättande, utelek och vila. 
Genom att låta sånger och lekar följa årstider och högtider får barnen tydliga upplevelser av de förändringar som sker i naturen. Varje dag leker barnen fritt inomhus och ute på den egna lilla gården. 

Barn och vuxen krattar i sandlåda, utanför ett muminhus

Lillspången, 3-5 år

De lite äldre barnen kan mer medvetet relatera till sin omgivning, leken blir allt mer fantasirik och interaktiv. Dagarna präglas av rytm, fri lek och ordnade aktiviteter som målning, bakning och utevistelse. Vår fina gård inbjuder till lek och samvaro.
Varje vecka går vi på skogsutflykt med matsäck för att uppleva naturens skiftningar och varje fredag kommer fröken Wivika och leder en eurytmi-lektion.

Barn och vuxen krattar i sandlåda, utanför ett muminhus

Lillspången, 3-5 år

De lite äldre barnen kan mer medvetet relatera till sin omgivning, leken blir allt mer fantasirik och interaktiv. Dagarna präglas av rytm, fri lek och ordnade aktiviteter som målning, bakning och utevistelse. Vår fina gård inbjuder till lek och samvaro.
Varje vecka går vi på skogsutflykt med matsäck för att uppleva naturens skiftningar och varje fredag kommer fröken Wivika och leder en eurytmi-lektion.